Innemiljö

 I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö 98 rev 2010)

I vår atelje använder vi oss av mycket återvunnit material.

Vi jobbar med grundfärgerna och blandar själv till nya färger.

Ovanvåningen

Här finns  ett lego/byggrum!

Ett motorikrum!

Föräldrakooperativet Tommeliten

Lantmannagatan 2

272 93  Tommarp

0414-20312

tommeliten@telia.com